Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Hibe Destekleri Bilgilendirme Toplantısı 02.09.2019

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Hibe Destekleri hakkında üreticilerimizi bilgilendirmek amacıyla organize edilen toplantı 04 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te Edirne Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilecek.

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ 02 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Toplantı kapsamında; Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi programı ile ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla BAYAZIT, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Eyüp FARSAK, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi personeli Ziraat Mühendisi Ramazan SEL ve Ziraat Teknikeri Lütfi DALKILIÇ tarafından aşağıda belirtilen konu başlıkları altında detaylı bilgiler aktarılacak.

 • Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Seraların Yapımı
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
 • Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Yatırımları Hayvansal Orijinli Gübreler
 • Kırsal Turizm Yatırımları
 • Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri
 • El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler
 • Bilişim Sistemleri ve Eğitimi

Sektörümüz için çok önemli olan konu hakkında ayrıntılı bilgilerin verileceği toplantıya tüm üyelerimiz, üreticilerimiz ve konuya ilgi duyan vatandaşlarımız davetlidir.
 

Yayın Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi, 09:58

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim