Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
Sürücü, Bakıcı ve Nakliyeci Yeterlilik Eğitimi 03.06.2020

Sayın Üyemiz;

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Borsamıza gönderilen 02/06/2020 tarih ve 1476630 sayılı yazıda; 

2020 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hastalıkları genelgesinde ''24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği gereği; il müdürlükleri tarafından; nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ile hayvan nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi, gerekli ön şartları taşıyan ve hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilere yetki belgesi, hayvan refahı ve korunmasına ilişkin standartları taşıyan uzun yol araçlarına onay belgesi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacaktır'' denilmektedir.

Nakliyeci yetki belgesi başvuruları, tüzel kişilikler için işyeri merkezinin ya da işyeri temsilciliklerinin bulunduğu il müdürlüğüne, gerçek kişiler için ise başvuru sahibinin ikamet ettiği ya da mali yönden kayıtlı olduğu il müdürlüğüne yapılacaktır.

İl Müdürlüğümüz yetki alanında bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, bahse konu belgeler için müracaatlarında, yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte 25 Haziran 2020 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze yapılacaktır.

Müracaatlarda araç sahibi nakliyecilerden. Gerçek kişilerin, ‘K’ Belgesi, Taşıt Belgesi, Taşıt Kartı ve Araç Ruhsatı ile tüzel kişiliklerin ise şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi, şirketi temsilen yetkili kişiye ait belge ve imza sirkülerisürücülerin ehliyet fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile bakıcıların ise nüfus cüzdanı fotokopisi ile şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Nakliyeciler müracaatlarından önce araçlarını yönetmelikte belirtilen özelliklerde hazırlayarak, İl Müdürlüğüne getirip kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir. Araçlarını yönetmelikte belirtilen özelliklerde hazırlamayan nakliyecilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Nakliyeciler, sürücüler ve bakıcılar için 25 Haziran 2020  tarihinde saat 10:30’da İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda eğitim kursları düzenlenecek olup, aynı tarihte yapılacak sınavda başarılı olanlara belge tanzim edilecektir. Eğitim toplantısına katılım sağlamayanlara ve yapılacak sınavda başarılı olamayanlara Belge tanzim edilmeyecektir.

Başvuru evrakları aşağıda belirtilmiş olup eğitim sonunda  yapılacak olan sınavda başarılı olanlar başvuru yapabileceklerdir.

 

EKLER

Dilekçe Sürücü Bakıcı Yeterlilik Belgesi

Dilekçe Nakliyeci Tip-1 Yeterlilik Belgesi

Dilekçe Nakliyeci Tip-2 Yeterlilik Belgesi

Dilekçe Çalışma İzin Belgesi

Yayın Tarihi: 05 Haziran 2020 Cuma, 13:49

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim