Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
TMO Ekim Ayı Genel Satış Talimatı ve Satışa Açılan Stoklar 13.10.2020

Sayın Üyemiz;

TMO Stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububatlar aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 12 Ekim - 31 Ekim 2020 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satılacaktır. Liman şube müdürlüklerindeki ithal ekmeklik buğday, ithal makarnalık buğday ve ithal arpalar, TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden talep toplanmak suretiyle TMO Ticaret Dairesi Başkanlığınca tahsis edilecektir.

Bu ürünlere ilişkin talep başvuruları Şube Müdürlüklerine değil www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır. Diğer stoklar ise şube müdürlüklerimizce talep toplanmak suretiyle satılacaktır.

Bilgilerinize arz olunur.

 

EKLER:

EKİM AYI GENEL SATIŞ TALİMATI

EK-1 SATIŞA AÇILAN STOK

EK-2 FİYAT LİSTESİ

EK-3 EDİRNE SATIŞA AÇILAN STOKLAR

EK-4 TAAHHÜTNAME

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı, 10:24

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim