Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
TMO Nisan Ayı Genel Satış Talimatı ve Satışa Açılan Stoklar 05.04.2021

Sayın Üyemiz,

TMO Stoklarında bulunan ve ekli listede yer alan hububat ve bakliyat aşağıda belirtilen esaslar ve ekte yer alan fiyatlarla 02 Nisan 2021 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır. Besici ve yetiştiricilere yapılan arpa satışları peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak gerçekleştirilecektir.

TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlüklerimizce satılacak stoklar ekli listede belirtilmiştir. 

ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelere elden değil TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır.


NİSAN AYI SATIŞ TALİMATI

EK-1 SATIŞA AÇILAN STOKLAR

EK-2 FİYAT LİSTESİ

EK-3 EDİRNE BUĞDAY STOKLARI

EK-4 EDİRNE ARPA STOKLARI

EK-5 FİYAT TAAHHÜTNAMESİ

EK-6 TAAHHÜTNAME

 

Yayın Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi, 11:14

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
  Lalapaşa İrtibat Bürosu: 02843214056 Süloğlu İrtibat Bürosu: 02843113211
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim