Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Destek ve Teşvikler

Yapılan destekleme ödemeleri Kamu Kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce; haciz/icra, temlik vb. işlemler yapılamaz.

1.VERGİ İSTİSNALARI
Lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı yapılan ürünler 31.12.2023 tarihine kadar;

a) Zirai stopaj vergisinden (% 2),
b) Elde edilen kar gelir/kurumlar vergisinden (% 20),
c) KDV’den (% 1) muaftır.

2.DEPO KİRA DESTEĞİ
24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere 17.10.2019 tarihi itibariyle 5 yıl süreyle, üretici dışındakiler ve üreticiler ile üretici örgütleri için olmak üzere doğrudan lisanslı depo işletmelerine depo kira desteği  ödenmektedir. Buna göre;

a) Üretici Dışındaki Kesimler İçin:
- Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için 3 TL/Ton/Ay,
- Pamuk için 7 TL/Ton/Ay,
- Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru kaysı, Antep fıstığı, Kuru üzüm, Kuru incir için 10 TL/Ton/Ay'ı geçmemek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak kira ücretlerinin %50’si oranında; depo kira desteği verilmektedir.

b) Üreticiler ile Üretici Örgütleri İçin:
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı üreticiler ile 29/6/2017 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatif Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerinin, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini muhafaza eden lisanslı depo şirketlerine ürün koydukları takdirde, en fazla 6 ay süre ile;

- Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar için 6 TL/Ton/Ay,
- Pamuk için  14 TL/Ton/Ay,
- Zeytin, Zeytinyağı, Fındık, K.kayısı, K.üzüm, Antep fıstığı için 20 TL/Ton/Ay'ı geçmemek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak kira ücretlerinin %50’si oranında depo kira desteği verilmektedir.

3. ÜRETİCİLERE NAKLİYE DESTEĞİ
İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, belgelendirmeleri şartıyla, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL’yi geçmemek üzere, her ürün çeşidi için en fazla 750.-TL tutarında nakliye desteği verilmektedir.
 
 4. ÜRETİCİLERE ANALİZ DESTEĞİ
İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürülerin lisanlı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL’yi geçmemek üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilmektedir.
 
5. ÜRETİCİLERE ELÜS KARŞILIĞI KREDİ FAİZİ DESTEĞİ
10/02/2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin karar kapsamında; Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde senet tutarının %75’ine kadar azami 9 ay vadeli olarak kullandırılacak kredi faizlerinde % 100 indirim uygulanmaktadır.

6. LİSANSLI DEPO YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ DESTEĞİ
10/02/2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin karar kapsamında lisanslı depo işletmelerine cari faiz oranları üzerinden yatırım dönemleri için %75, işletme döneminde %50 faiz indirimli olarak 10 Bin Ton kapasite için 10 Milyon TL’ye kadar, 10 Bin Ton üstü kapasite için 20 Milyon TL’ye kadar uzun vadeli kredi kullandırılmaktadır. (Kapasite artışları ve yenilemeler ile satın alınacak tesisler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.)
 
7. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KARŞILIĞI VERİLEN DESTEKLER
15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/10111 sayılı Karar kapsamında lisanslı depoculuk yatırımları bölgesel desteklerden yararlandırılacak yatırım konuları arasına dahil edilmiş olup, 1-2-3-4-5’nci bölgelerde kurulacak tüm lisanslı depo işletmeleri 5’nci Bölgede, 6’ncı bölgede kurulacak lisanslı depo işletmeleri kendi bölgesinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

a) KDV istisnası,
b) Vergi indirimi,
c) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
d) Gelir vergisi stopaj desteği,
e) Sigorta primi desteği,
f) Faiz desteği sağlanmaktadır.

Randevu Sistemi Giriş
TURİB Kayıt İşlemleri
Piyasa ve İşleyişi
Destek ve Teşvikler
Ürün Tesliminde Gerekli Evraklar
İş Akış Şeması
Lisanslı Depoculuk Sistemi
Sistemin Amaçları
Sistemin Güvenceleri
Sistemin Paydaşları
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Lalapaşa İrtibat Bürosu: 02843214056 Süloğlu İrtibat Bürosu: 02843113211
Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim