Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
Trakya’ya Hayvan Sevkleri Hakkında Bilgilendirme 04.06.2021

Sayın Üyemiz;

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen E-90439537-325.01-1568003 sayılı yazıda; Trakya'nın şap hastalığından aşılı ari statüsünün devam etmesi açısından ülkemizde hastalığın yaygın olarak görüldüğü Anadolu'dan Trakya'ya kurban dönemlerinde kesim amacıyla gerçekleştirilen hayvan nakillerinin Dünya Sağlık Örgütü (OIE) belirlenen kurallara uygun olarak yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Kurban Bayramında İstanbul ilinde belirlenmiş olan geçici kurban satış ve kesim yerlerine kurban bayramı öncesi kurbanlık hayvanların "Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri dayanak alınarak hazırlanan; 28.08.2020 tarih ve E-71037622-325.01-163134 sayılı 2020/06 Nolu "Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler Genelgesi" ile 2021/04 Nolu "Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge İlan Edilen  Trakya'ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi"nde belirlenen kıstaslara uygun hayvanların sevklerine izin verilmektedir.

Bu kapsamda;

(1) Anadolu'dan Trakya'ya büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişleri Kurban bayramından 15 gün önce başlayacak ve kurban bayramı sonuna kadar sürecektir. Bu süre aralığı dışında Anadolu'dan Trakya'ya hayvan sevki yapılmayacaktır.

(2) İstanbul ili Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevkleri sadece geçici kurban satış ve kesim yerlerine yapılacaktır.

(3) İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan kurban satış ve kesim yerleri dışında Trakya'da bulunan başka il ya da işletmelere hayvan sevkine izin verilmeyecektir.

(4) İstanbul ili Anadolu yakasına hayvan sevkleri ise Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik ile Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir.

(5) Anadolu'dan Trakya'ya kurbanlık hayvan dışında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevki ile ilgili müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(6) Belirlenen usul ve esasların dışında Anadolu'dan Trakya'ya geçirilen hayvanlarla ilgili olarak 2020/06 ve 2021/04 Nolu Genelgelerde yer alan "Korunmuş Bölgelerde Uygulanacak Hükümler" çerçevesinde işlem yapılacaktır.

(7) Söz konusu kurallar Anadolu'nun aşılı ariliği sağlanana kadar devam edecektir.


Bilgilerinize arz olunur.

Yayın Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma, 15:00

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
  Lalapaşa İrtibat Bürosu: 02843214056 Süloğlu İrtibat Bürosu: 02843113211
  Bilgi Edinme | Iletisim