Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
Kredi Garanti Fonu (KGF) Devam Eden Destek Paketleri 08.11.2022

Sayın Üyemiz;

Malumlarınız olduğu üzere Kredi Garanti Fonu; KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olan Birliğimizin de ortağı olduğu bir finansman kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

Üyelerimizin finansmana erişim sorunları Borsamız tarafından her platformda gündeme taşınmakta, lobi faaliyeti kapsamında hassasiyetle takip edilmektedir.

Bu kapsamda, üyelerimizin güncel KGF destek paketlerinden faydalanabilmesi amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 07.11.2022 tarih ve E-34221550-050.99-11664 yazı ekinde Borsamıza gönderilen, Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından devam ettirilen destek paketleri hakkında detaylı bilgileri içeren sunum ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz olunur.

 

 KGF DESTEK PAKETLERİ

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı, 15:51

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
  Bilgi Edinme | Iletisim