Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Haberleşme Politikamız

AMAÇ:

Hedef kitle(ler)imize (üyelerimiz, yerel yönetimler, iş çevresi, hükümet, sivil toplum kuruluşları) söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi şekillendirmemizi sağlayacak düzgün, aşamalı bir süreç oluşturmaktır.

UYGULAMA:

Borsamıza gelen günlük gazetelerden Borsamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kopyasının alınarak ve taranarak bilgisayar ortamında arşivlenmesi,

* Borsa yönetiminin katılımlarıyla 6 ayda bir yerel TV programları düzenlenmesi ve Borsanın gündemdeki konular ve/veya yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüş ve düşüncelerinin kamuoyuna aktarılması

* Borsa faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması, hedef kitle(lerimize) ulaştırılması

* Kentimize ve ticari yaşama dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan sosyal, siyasal ve ekonomik konularda bütünüyle akademik bir yaklaşımla sosyo-ekonomik araştırmalar yapılması, araştırma bulgularının hedef kitle(ler) ile paylaşılması

* Edirne Ticaret Borsası tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Borsanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenmesi

* Edirne Ticaret Borsası’ nın yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında Edirne Ticaret Borsası yöneticileri tarafından basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaması

* Edirne Ticaret Borsası’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın bültenleri hazırlanması

* Borsanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılması

* SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile borsanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması

* Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlanması

·Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılmasının sağlanması

·Borsa üyelerinin vefat haberlerinin sms programı ile isteyen üyelere  duyurulmasının sağlanması

· Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda borsamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılması

* Borsanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni)  basına açık olarak yapılması 

* Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması

* Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Borsa yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi

* Belli başlı ulusal ve yerel gazeteler ile abonelik sisteminin oluşturulması

 * Odamızın basında yer alan haberlerine ilişkin web sayfasında Basında Edirne Ticaret Borsası bölümünün güncel tutulması

Borsamızın basında yer alan haberlerinin, basında yer alma oranlarının ve Borsamız internet sitesine (www.etb.org.tr) giriş oranlarının 3 aylık olarak raporlanarak yönetime sunulması

Borsamızın “Haberleşme Politikası” dır.

 

 

             

 

Kalite Politikamız
Mali Politikamız
İnsan Kaynakları Politikamız
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası
Basın Yayın Politikamız
Haberleşme Politikamız
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Bilgi Edinme | Iletisim