Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Sistemin Güvenceleri

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu: Lisanslı depo işleticisinin, bu Kanunda ve mudîler ile yapacağı sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi amacıyla, tüzel kişiliği haiz Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu kurumuştur.

Yetkili Sınıflandırıcılar: Ürünlerin analiz ve sınıflandırma işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığından lisans almış "Yetkili Sınıflandırıcı" tarafından yürütülmektedir. 

Ticaret Borsaları veya Ürün İhtisas Borsaları: Ürün senetlerinin alım satım işlemleri Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Ticaret Borsaları veya Ürün İhtisas Borsaları tarafından yürütülmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK):  Tüm kayıtlar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulmaktadır.

TÜRİB Eğitimleri
TÜRİB'e Kayıtlı Mıyım?
TURİB Kayıt İşlemleri
Ürün Tesliminde Gerekli Evraklar
Randevu Sistemi Giriş
Piyasa ve İşleyişi
Destek ve Teşvikler
Ücret Tarifeleri
İş Akış Şeması
Lisanslı Depoculuk Sistemi
Sistemin Amaçları
Sistemin Güvenceleri
Sistemin Paydaşları
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Bilgi Edinme | Iletisim