Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Elektronik Satış Salonu

ELEKTRONİK SATIŞ SİSTEMİ PROJE AMAÇLARI 

 • Lisanslı depoculuk sistemine uyum ve altyapı temin edilmesi
 • Vadeli işlem piyasalarında rekabet üstünlüğü
 • Satış sisteminin yerel boyuttan ulusal ve uluslararası boyuta taşınması
 • Daha kaliteli bir rekabet ortamı yaratılması
 • Daha fazla alıcı temini ile pazar gelişimi
 • Gelişen teknolojiden etkin faydalanma
 • Satış işlemlerinde hız, güvenlik ve standart temini
 • Alıcı ve satıcının memnuniyetini artırılması
 • Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

ELEKTRONİK SATIŞ SİSTEMİ İŞ AKIŞI

1) Ürünler satışa arz edilmek üzere traktör veya kamyon ile Borsamız tesislerine getirilir.

2) Üretici ve ürüne ait bilgiler alınarak kayıt ve ilk tartım yapılır. Talep edilen bilgiler;

 • Aracın plakası
 • Üreticinin (müstahsilin) adı-soyadı
 • Ürünün yetiştirildiği köy
 • Ürünün cinsi
 • Ürünün tahmini miktarı

3) Kayıt işlemi ile eşzamanlı olarak otomatik numune alma robotları ile aracın değişik yerlerinden ürünün yeteri kadar temsili numunesi alınıp, laboratuvarda analizi yapılmak üzere hazır duruma getirilir.

4) Numune alma ve kayıt işlemi sonrasında iki nüsha olarak fiş düzenlenir ve bir nüshası kapalı ambalajlı ürün numunesi ile birlikte üreticiye verilir.

5) Ürün cinsine göre ilgili standart kapsamında gerekli analizler yapılarak, sonuçları bilgisayar programına kayıt edilir.

6) Üretici tarafından satış salonuna teslim edilen ürün numunesi, işlem numarasının bulunduğu kart içinde olacak şekilde RFID özellikli kaplara aktarılarak bilgisayar sistemine tanımlama işlemi yapılır.

7) Hazırlanan numune kapları, Borsa görevlisi tarafından RFID kapların tanımlaması yapılarak satış seansına eklenerek, üyelerin incelemesine sunmak üzere taşıyıcı sisteme dahil edilir.

8) Satışa sunulan ürün miktarına göre süre belirlenerek satış seansı başlatılır.

9) Satış salonunda hazır bulunan Borsa üyeleri, sisteme giriş yaptıktan sonra dokunmatik özelliğe sahip bilgisayarlar vasıtasıyla seansa katılarak, manuel, otomatik ve doğrudan olmak üzere üç farklı şekilde fiyat verebilirler.

10) Satış seansında, ürün taşıma sistemi vasıtasıyla RFID destekli tabaklarda bulunan ürün numunelerinin dağıtımı otomasyon ile yapılarak üyelerin numuneden örnek almaları sağlanır.

11) Ürünün geçişi sırasında, ürünün analiz değerleri üyelerin kullandıkları ekranda yanıp söner ve hangi ürün olduğu görmeleri sağlanır. Bu esnada alıcı, ilgilendiği ürünleri takibe alabilir. Satış seansı başladığında sadece alıcının takibe aldığı ürünler ekranında görünür.

12) Üye, satıştaki ürünleri gruplarına ve analizlerine göre filtreleyerek sadece ilgilendiği ürünleri ekranında tutarak daha rahat takip imkanı bulmaktadır.

13) Ayrıca; üyeler Satış Salonuna gelmeden de bürolarından satış seansına internet üzerinden online bağlanarak seanslara katılabilir ve ürün alımı yapabilirler.

14) Seans bitene kadar; artırmaya hangi gerçek veya tüzel kişinin katıldığı ve hangi fiyatı verdiği diğer alıcılar tarafından bilinmemektedir. Seans süresi tamamlandığında ise ürünün alış fiyatı ile alıcı üye ilan edilmektedir.

15) Seans sonunda, üyeler ekranlarında bulunan almış oldukları ürünleri gösterir liste üzerinden ürünün teslim edileceği depoyu seçerek satış işlemini onaylar.

16) Üye tarafından onaylanan işlem, elektronik satış salonu sistemi üzerinde tescil ve kantar programlarına gönderilir.

17) Üreticiler satış seansı sırasında, salonda bulunan VideoWall sistemi üzerinden, gerçekleşen fiyat artışlarını izleyebilmektedirler. Seans sonunda satışı yapılan ürünlerin alıcı ve fiyat bilgileri de aynı sistem üzerinden sürekli olarak güncellenerek sunulur.

18) Satış işleminin onaylanması sonrasında, üreticiler tescil servisine gelerek satış kararını görevli personele iletir. Satış kararı doğrultusunda işlem onaylanır veya iptal edilir.

19) Tescil servisinde, üzerinde ürünün bilgileri, analiz sonuçları, fiyatı,  alıcısı ve depo bilgilerini içeren Ürün Satış Fişi bilgisayardan yazdırılarak üreticiye teslim edilir.

20) Üretici, Borsa sahası içerisinde bulunan üye deposuna ürünün teslimini gerçekleştirerek ikinci tartım için kantara giriş yapar.

21) İkinci tartım sonrasında teslim edilen ürünün net miktarı belirlenir. Bilgisayardan çıkarılan kantar tartım fişi üreticiye verilir.

22) Üretici kantar tartım makbuzu ile birlikte üyenin işyerine gider. Müstahsil makbuzunun düzenlenmesi sonrasında ürüne ait ödemenin veya günlük ödeme emrinin düzenlenmesiyle satış işlemi tamamlanır.

HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Lalapaşa İrtibat Bürosu: 02843214056 Süloğlu İrtibat Bürosu: 02843113211
Bilgi Edinme | Iletisim