Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Üyelerimiz

 ÜYE LİSTESİ
 

BİLGİ NOTLARI

1) Faal üye listesi 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa istinaden çıkartılmış olan Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 80 maddesinin 2.nci fıkrasına istinaden hazırlanmış ve www.etb.org.tr adresinde yayınlanmıştır.

2) Ticaret Bakanlığı’nın 24.02.2022 tarihli talimatında, "üye listelerine ilişkin taleplerin karşılanmasının zorunlu olduğu, ancak gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin kimlik numarası, adres, iletişim bilgisi ve benzeri kişisel veri kapsamına girecek bilgilere yer verilemeyeceği" belirtilmektedir.

3) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10/06/2022 tarih ve 5967 sayılı yazısına istinaden, Borsamızda meslek grubu bulunmadığından, üye listesi KVKK hükümlerine uygun olarak sadece Unvan bilgisini içerecek şekilde oluşturulmuştur.

4) Üye listesinin güncellenme tarihi 20 Eylül 2022’dir.

Emtia & Döviz Verileri
Piyasa Analiz Bülteni
TEPAV Ekonomi Raporu
TOBB Ekonomi Bülteni
Sektörel Raporlar
Ekonomik Göstergeler
Dış Ticaret
Kotasyon Listesi
Fire ve Zayiat Oranları
Hamaliye Ücretleri
Aidatlar ve Kayıt Ücretleri
Hizmet Ücret Tarifesi
Üyelerimiz
Üye Kayıt İşlemleri
Üyelere Özel İndirimler
Başarı Hikayeleri
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Bilgi Edinme | Iletisim