Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Toprak Laboratuvarı

 1.      Projenin Gerekçesi

Ülkemizde Tarımsal ürün verimliliğini arttırmak amacıyla kimyasal gübre ve sulama suyu kullanımı giderek artmaktadır. Bu konuda analize dayanmadan yapılan girdi kullanımlarında, yetersizlik yaşanarak düşük verim alınmakta veya fazla girdi kullanılarak parasal kayıp yanında, toprak bozulmasına, çevre kirliliğine yol açılmaktadır.

            Ülkemiz topraklarındaki tuzlanma ve çoraklaşmanın başlıca sebebi aşırı gübreleme ve sulama suyunun yanlış kullanımıdır. Doğal gübrelerle karşılanamayan bitki besin maddelerini yapay (Kimyasal Gübrelerle) karşılamak zorundayız. Bunu yaparken bitkinin ve toprağın isteklerine göre gübreleme yapılmalıdır. Aksi halde toprakta besin dengeleri değişir ; istenmeyenler gereksiz yere artarken istenilenler azalır, hatta fazla besinler gereklilerin alınmasına engel olarak ürün veriminde azalma, fizyolojik hastalıklara bile yol açabilmektedir.

Toprakta, sulama suyu kullanımı gübrelemeden de önemlidir. Zira içerisindeki kimyasallar, toprağı bozduğu zaman, iyileştirilmesi çok zor, pahalı ve bazen de imkansızdır. Bu nedenle suluma sularını mutlaka analiz ederek kullanılmadır.

Bugün tıptaki uygulamalarda nasıl kan, şeker, bakteri ve idrar analizlerine dayanılarak reçeteye ilaçlar yazılıyorsa, Gelişmiş Ülkelerde de Tarım Sektöründe gübre, sulama suyu vb. girdi kullanımları da analiz raporlarına dayanmaktadır. Zira yanlış gübrelerle ve ilaçlarla yapılan tarımda üretilen gıdaları zehirleyebilmekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Ülkemiz Avrupa Birliğine girmeye çalışmaktadır. Bu konuda onların standartlarının yakalaması gerekmektedir ve tarımını sürdürülebilir kılmak zorundadır. Bu gelişmeye ilk ayak uyduracak bölge Avrupa’ya sınır olan Trakya Bölgesidir. İşte analize dayalı, tarımsal girdi kullanımlarıyla, sadece gerekli olanlar yeterli miktarda verilecektir. Böylece kaynak israfı önlenecek, aynı zamanda toprak ve su kaynaklarımızın kimyasallarla bozulup elden çıkması engellenerek, onların sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.

Analize dayalı, gübreleme ve sulama modern tarımın vazgeçilmez şartıdır. Gübre tüketiminde ve sulamada büyük mesafeler alınmasına rağmen, toprak-yaprak ve sulama sularının analiz sayılarında ve tekerrürlerinde ne yazık ki beklenen hedeflere ulaşılamamıştır. Bu konuda yeterli laboratuar alt yapısının olmayışı; Analiz sonucu tavsiyeleriyle, tarla kalibrasyon denemelerinin birlikte götürülemeyişi ve değişen çeşitlere uygun yeni tavsiyelerin geliştirilemeyişi çiftçi eğitimlerinin yetersizliği gibi faktörler başarıyı kısıtlamıştır.

Trakya gibi Avrupa’ya sınır kapısı olan bir bölgeye modern tarımın bütün gerektirdiklerini uygulamak için mutlak olarak analiz alışkanlığını kazandırmak gerekmektedir. Bunun için teşvik amacıyla laboratuar kurup, uygun maliyetle çiftçilerin toprak, yaprak ve sulama suyu vb. kimyasalların analizlerini yapmak gerekmektedir.

Uygulamada ürün verim artışını, maliyet azalmasını, kalite yükselişini, toprak ve bitki sağlığını gören çiftçinin daha sonra bu analizleri yeterli bedel ödeyerek kendisinin yaptıracağını kabul etmek gerekmektedir. Dünyanın en gelişmiş Ülkelerinde bile yeni girdiler çiftçilere tanıtma aşamasında devletçe birlikler veya firmaca ücretsiz verilir. Bu kamu adına yapılan bir yatırım harcamasıdır. Toprağı, suyu kirletmeden kullanılmasını bilen çiftçi, kamu kaynaklarını hepimiz ve gelecek nesillerimiz için koruma görevi yapıyor demektir. Zira toprak-su gibi doğal varlıklar kamu malıdır. Üretici sadece onun geçici kullanıcısı durumundadır. Hepimizin adına iyi kullandırılmalıdır.

Analize dayalı, Tarımsal girdi kullanımı alışkanlığını kazandırmak için yapılacak her girişim aslında Temel Tarımsal Eğitim yatırımıdır. Tarımsal alt yapı hizmetidir. Kamusal kaynak harcamasının gerekçesidir.

Bugün Ülkemizde kurulu, analiz laboratuarlarının gerek kapasite, gerek donanım, gerekse hız ve sonuç güvenirliği bazılarında yetersizdir. Gelinen noktada bilgisayar destekli en son teknolojik donanımlarla laboratuarların yenilenmesi veya yenilerinin kurulması gerekmektedir. Toprağından uzun yıllar sürekli verim alma bilincine ulaşacak Çiftçilerimizde, ileride kendiliklerinden toprak, yaprak, su vb. analizlerinin bedelini ödeyerek yaptıracaklardır. 1 analiz örneği azami 40 dekarlık bir alanı temsil ettiği göz önüne alınırsa, tarım yapılan yüz binlerce dekar alan için ne kadar çok analiz yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Her üründe, gübreleme öncesi her yıl mutlaka analiz tekrarlanmalıdır. Örneğin 100.000 dekar alanda ayçiçeği ekiliyorsa, doğru gübreleme için 2500 örnekte analiz yapılmadır.

2- Laboratuarın Kuruluşu :

Yukarıda izah edilen hususlar dikkate alındığında, Borsamıza tarımsal amaçlı (toprak, yaprak, su, gübre ve benzeri kimyasal analizler vb.) laboratuarın kurulmasını yararlı olacağı kanaatine varılmış, Meclis Kurulumuz bu laboratuarın kurulması yönünde gerekli araştırmaları yapmak üzere Yönetim Kurulumuzu yetkili kılmıştır.

Tema Vakfı Teknik Danışman Kurulu üyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Eşref Baysal’ın danışmanlığında hazırlanan proje ile çalışmalar başlatılmıştır. Proje kapsamında alınacak olan teknik cihazlara Teşvik Belgesi alınması için T.C Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne müracaatta bulunulmuştur. Tüm çalışmalar neticesinde, proje toplam 165.000 USD ye mal edilmiş, laboratuar 15 Mart 2003 tarihinden itibaren tam kapasite ile çalışmaya başlamıştır. Laboratuarda toplam 4 personel görev yapmaktadır. Bu personelin üçü Toprak ve Tarla Bitkileri Bölümü mezunu Ziraat Mühendisidir.

3.      Yapılabilen Analizler

1.  PH

2.  Tuzluluk

3.  Organik Madde

4.  Kireç

5.  İşba

6.  Bünye

7.  Total Azot

8.  P205 Faydalı

9.  K20      

10.  Na                  

11.  Fe                  

12.  Cu                  

13.  Zn                  

14.  Mn                 

15.  Ca                  

16.  Mg                 

17.  Bor     

18.  Yaprak, su ve  gübre analizleri.

 

4.      Cihaz Listesi

CİHAZIN ADI

ADEDİ

Eş Zamanlı Optik Emisyon Spektrometresi

1

Analitik Terazi

1

Elektronik Hassas Terazi

1

Öğütücü

1

Etüv

1

Kurutma Dolabı

1

PH Metre

1

İletkenlik Ölçer

1

Santrifüj

1

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

1

Çalkalayıcı

1

Kül Fırını

1

Azot & Protein Cihazı Distilasyon Ünitesi

1

Azot & Protein Cihazı Yakma Ünitesi

1

Su Distile Cihazı

1

Çeker Ocak

1

 

TARIMSAL AMAÇLI TOPRAK ANALİZ LABORATUARI PROJESİ

 

LABORATUVARIMIZDAN BAZI GÖRÜNTÜLER

                                                     

                                                    

                                                

                                                     

                                                     

                                                

                                                     

                                                     

                                                

                                                  5. Sonuç

Dövizle aldığımız kimyasal gübrelerin ve giderek azalan su kaynaklarının eksik veya fazla kullanılarak yaratılan israfı önleme yanında, toprak bozulmasının, çevre kirlenmesinin yer altı sularımızın zehirlenmesinin, sonucunda üretim ve gelir kayıplarının, sağlık harcamalarının önüne geçilmelidir. Bu zarar rakamsal boyutta trilyonlarla ifade edilebilir. Bozulan toprakları ve kirlenen suları eski haline döndürmenin çok pahalı ve bazı hallerde imkansız olduğu düşünülürse, analize dayalı gübre ve su kullanımının bu Ülke tarımına ve çiftçisine yapılabilecek en önemli stratejik yatırım ve eğitim hizmeti olduğu unutulmamalıdır.

 

Ürün Laboratuvarı
Toprak Laboratuvarı
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Lalapaşa İrtibat Bürosu: 02843214056 Süloğlu İrtibat Bürosu: 02843113211
Bilgi Edinme | Iletisim