Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Tüzel Kişi Kayıt
TÜZEL KİŞİLERİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
  • Ticaret veya esnaf sicil tasdiknamesi.
  • Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği.
  • Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
  • Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
  • Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
  • Temsilcinin Adli sicil belgesi.
  • Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
  • Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
  • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.

NOT: Gerekli olan belgelerin asıllarının veya noterlikçe tasdik edilmiş suretlerinin getirilmesi rica olunur. 

ÜYE KAYIT FORMU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

Gerçek Kişi Kayıt
Tüzel Kişi Kayıt
Tüzel Kişi Şube Kayıt
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Lalapaşa İrtibat Bürosu: 02843214056 Süloğlu İrtibat Bürosu: 02843113211
Bilgi Edinme | Iletisim